Menu
ObecSpišské Tomášovce
Spišské Tomášovce

Na pomoc ukrajinským utečencom obec zriadila transparentný účet , na ktorý môžete prispieť ľubovoľnou čiastkou.

Zástupca starostky

Marián Bartoš


tel.č.: 0905 807 545
email: marianxxxbartos@gmail.com

Uznesením č. 90/2020 zo dňa 24.06.2020 obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie poverenie starostu obce, ktorým starosta obce v zmysle § 13b ods. 1 a 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poveril Mariána Bartoša, bytom Tatranská 394/10 Spišské Tomášovce,  poslanca obecného zastupiteľstva obce Spišské Tomášovce zastupovaním starostky obce Spišské Tomášovce.

Poverenie na zastupovanie starostky obce Spišské Tomášovce

          V zmysle ustanovení § 13 b) odst. 1 zákona č.369/1990 Z.z. NR SR (ďalej ako zákon o obecnom zriadení ) poverujem poslanca obecného zastupiteľstva v Spišských Tomášovciach Mariána Bartoša, nar.20.3.1974 , bydlisko: Spišské Tomášovce, Tatranská 394/10 zastupovaním starostky.

V zmysle ustanovení § 13 b) ost. 3 určujem rozsah zastupovania zástupcu starostu takto:

 - Riešenie organizačných záležitostí obecného úradu v neprítomnosti starostky,

- Vykonávanie operatívnych činností podľa pokynov starostky,

- Plnenie úloh vyplývajúcich z ustanovení § 12 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

-  súčinnosť so stavebným úradom

- priebežné kontroly  objektov:  parkovisko Čingov , zberný dvor, ČOV I. a II.

V prípade zániku mandátu starostky v zmysle ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v platnom znení podľa § 13 a) odst. 1 písmeno c) až i)  plní úlohy starostky v plnom rozsahu zástupca starostky , pričom zastupovanie skončí

- Zložením sľubu novozvoleného starostu ( § 13 b) ods.4, posledná veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení )

- Odvolaním ( § 13 b) ods. 1 predposledná veta)

- Vzdaním sa funkcie zástupcu starostu

Toto poverenie je právoplatné dňom 1.7.2020 , účinné dňom 1.7.2020

Mgr. Zuzana Nebusová, starostka obce

 

Poverený zástupca starostky svojím podpisom potvrdzuje, že povereniu rozumie, že sú mu známe úlohy a kompetencie vyplývajúce z tohto poverenia, a že toto poverenie prijíma.

V Spišských Tomášovciach, 24.6.2020

ZVEREJNENIE ODMENY ZÁSTUPCU OBCE podľa § 25 ods. 7  zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

S účinnosťou od 1.7.2020 určila starostka obce Mgr. Zuzana Nebusová, zástupcovi starostky Marianovi Bartošovi , nie dlhodobo uvoľnenému zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu starostky podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie odmenu vo výške 30 % celkového platu starostky, t.j. vo výške 721 €

Zástupca starostky obce Ing. Marián Smorada - vzdanie sa funkcie k 31.3.2020

Uznesením č. 21/2020 zo dňa 31.03.2020 obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie poverenie starostu obce, ktorým starosta obce v zmysle § 13b ods. 1 a 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poveril Ing. Mariána Smoradu, bytom Spišské Tomášovce, Za Humnami 556/12 poslanca obecného zastupiteľstva obce Spišské Tomášovce zastupovaním starostky obce Spišské Tomášovce.

Poverenie na zastupovanie starostky obce Spišské Tomášovce

 V zmysle ustanovení § 13 b) odst. 1 zákona č.369/1990 Z.z. NR SR (ďalej ako zákon o obecnom zriadení ) poverujem poslanca obecného zastupiteľstva v Spišských Tomášovciach Ing. Mariána Smoradu, nar.1959 , bydlisko: Spišské Tomášovce, Za Humnami 556/12 zastupovaním starostky.

          V zmysle ustanovení § 13 b) ost. 3 určujem rozsah zastupovania zástupcu starostu takto:

 - Riešenie organizačných záležitostí obecného úradu v neprítomnosti starostky,

- Vykonávanie operatívnych činností podľa pokynov starostky,

- Plnenie úloh vyplývajúcich z ustanovení § 12 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

- Požiarna ochrana

-  súčinnosť so stavebným úradom

V prípade zániku mandátu starostky v zmysle ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v platnom znení podľa § 13 a) odst. 1 písmeno c) až i)  plní úlohy starostky v plnom rozsahu zástupca starostky , pričom zastupovanie skončí

- Zložením sľubu novozvoleného starostu ( § 13 b) ods.4, posledná veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení )

- Odvolaním ( § 13 b) ods. 1 predposledná veta)

- Vzdaním sa funkcie zástupcu starostu

Toto poverenie je právoplatné dňom 1.4.2020 , účinné dňom 1.4.2020

 

ZVEREJNENIE ODMENY ZÁSTUPCU OBCE podľa § 25 ods. 7  zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

S účinnosťou od 1.4.2020 určila starostka obce Mgr. Zuzana Nebusová, zástupcovi starostky Ing. Marianovi Smoradovi, nie dlhodobo uvoľnenému zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu starostky podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie odmenu vo výške 30 % celkového platu starostky, t.j. vo výške 721 €

 

VEC

Odvolanie z funkcie zástupcu starostu

        Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zmysle § 13b ods. 1 a 2 odvolávam dňom 31.5.2020 zástupcu starostky Ing. Mariana Smoradu, ktorý bol poverený na výkon funkcie zástupcu starostky Obce Spišské Tomášovce uznesením č. 21/2020.

           Menovaný Ing. Marián Smorada bytom Spišské Tomášovce, Za Humnami 556/12 sa ku dňu 31.5.2020 (vrátane) vzdal funkcie zástupcu z osobných dôvodov.

                                                                                   

Mgr. Zuzana Nebusová, starostka obce     

 

 

Samospráva

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

MAS

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Sociálne siete

Mikroregión Slovenský raj

logo

V srdci krásnej prírody


Spišské Tomášovce

Spišské Tomášovce

Stredne veľká obec, Spišské Tomášovce, už stáročia vyprevádza turistov na majestátny Tomášovský výhľad, do hučiacich prúdov prielomu Hornádu, na autokemping Tatran, do známeho turistického centra Čingov, teda do našej pýchy Národného parku Slovenský raj. Toto krásne územie ponúka rôznorodé pešie a cykloturistické trasy, z ktorých výšin môžete pozorovať neďaleké štíty Vysokých Tatier