Menu
ObecSpišské Tomášovce
Spišské Tomášovce

Dane a poplatky

Poplatky stavebného úradu

Poplatky obce

Poplatky obce Spišské Tomášovce platné od 1.1.2021
Prijaté na základe: smernice č. 2/2020, VZN č. 5/2020, Smernica č.3/2018     
VZN č. 2/2020, VZN č.3/ 2017, Z. NR SR 145/1995 Z.z.

Oznámenie o drobnej stavbe                                               10 €
Potvrdenia -  o trvalom pobyte                                             5 €
                     -  ostatné                                                               2 €
Poplatok za použitie chladničky za 1 deň:     
občania Sp. Tomášoviec                                                        10 €
občania, kt. nemajú v obci trvalý pobyt                             20 €
Poplatok za obradnú sieň :    
občania Sp. Tomášoviec                                                        10 €
občania, kt. nemajú v obci trvalý pobyt                             20 €
Poplatok za obradnú sieň :    
občania Sp. Tomášoviec                                                        10 €
občania, kt. nemajú v obci trvalý pobyt                             20 €
Poplatok za hrobové miesto na obdobie 5 rokov             10 €
Jednorázový poplatok za hrob. miesto pre občanov,    
ktorí nemajú v obci trvalý pobyt                                         100 €
Poplatok za hrobku na 10 rokov                                            40 €
Poplatok za relácie jubilantom                                               4 €
Poplatok za  užívanie trhového miesta                                 2 €
Poplatok za vyhlásenie rozhlasom                                        4 €
Opis účtovných dokladov                                                        1 €
Poplatok za sálu: za 1 hod.                                                       9 €
Daň za psa                                                                                  5 €
Poplatok za vybavenie sprievodného listu                          1 €
Poplatok za fotokopírovanie – 1 strana                                0,10 €
Daň za odpad - osoba/ rok                                                20,00 €
Osvedčenie podpisu                                                              2,00 €
Osvedčenie listiny                                                                   2,00 €
Poplatok za využitie elek. energie a vodného (Cintorín) 7 €
Stočné (osoba /mesiac)                                                        1,70 €

 

Sadzby  dane  z  nehnuteľnosti  na  rok  2018

Daň z pozemkov:

1. orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady

        1,25 % zo základu dane (0,2018 € x výmera) 

2. trvalé trávnaté porasty

           1,25 % zo základu dane (0,0590 € x výmera)

3. lesné pozemky, na kt. sú hospodárske lesy, rybníky      
    a ostatné vodné plochy

          0,40 % zo základu dane ( 0,08 € x výmera)

4.  záhrady, zastavané plochy, nádvoria, ostatné plochy

        0,62 % zo základu dane (1,85 € x výmera)

5. stavebné pozemky    

        0,50 % zo základu dane (18,58 €  x výmera)

Daň zo stavieb :

1.   rodinné domy a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú

      funkciu pre hlavnú stavbu                                                                   0,16 €  m²

2.   stavby na pôdohospodársku produkciu                                           0,15 €  m²

3.   chaty a stavby na individuálnu rekreáciu                                        0,70 €   m²

4.   samostatne stojace garáže                                                                0,25 €   m²

5.   stavby hromadných garáží                                                                 0,25 €   m²

6.   stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou                    0,25 €   m²

7.   priemyselné stavby                                                                               0,60 €   m²

8.   stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť                     0,80 €   m²

9.   ostatné stavby                                                                                        0,30 €   m²

10. byty  a nebytové priestory                                                                    0,16 €  m²

11.  každé ďalšie podlažie                                                                             0,03 €   m²

 

Poplatky za sociálne služby

Finančný príspevok na stravu


seniorom (dôchodcom nad 65 rokov života a ostatným, ktorí vlastnia preukaz ZŤP)   0,50 € (zvyšný rozdiel hradí príjmateľ stravy)


Platba za donášku stravy do domácnosti


- pre FO, ktorej nie je priznaná opatrovateľská služba rozhodnutím o odkázanosti sumou    0,50 € obedár/deň
- pre FO, ktorým je priznaná opatrovateľská služba rozhodnutím o odkázaností sumou    0,40 € obedár/deň
Opatrovateľská služba poskytovaná terénnou formou v domácnosti klienta
- pre FO, ktorej nie je priznaná opatrovateľská služba rozhodnutím o odkázaností sumou    1,80 €/hod
- pre FO ktorým nie je priznaná opatrovateľská služba rozhodnutí o odkázaností 2,40 €/hod

 

 

 

 

Samospráva

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4
1
5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

MAS

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Sociálne siete

Mikroregión Slovenský raj

logo

V srdci krásnej prírody


Spišské Tomášovce

Spišské Tomášovce

Stredne veľká obec, Spišské Tomášovce, už stáročia vyprevádza turistov na majestátny Tomášovský výhľad, do hučiacich prúdov prielomu Hornádu, na autokemping Tatran, do známeho turistického centra Čingov, teda do našej pýchy Národného parku Slovenský raj. Toto krásne územie ponúka rôznorodé pešie a cykloturistické trasy, z ktorých výšin môžete pozorovať neďaleké štíty Vysokých Tatier