Menu
ObecSpišské Tomášovce
Spišské Tomášovce

Aktuálne miesto, kde môžete sypať zem (nie odpad) :

Za TU Hornád - vstup od TJ, ul. Slovenského raja

Hlavná kontrolórka

Dana Hojnošová bola v roku 2014 zvolená na tretie šesťročné obdobie (od 1.1.2015 - 31.12.2020, uznesenie č.88/2014).

Pred voľbami jej poslanci schválili 15 hodinový týždenný úväzok, t. j. 40%.
 

Kontakty

Mobil: 0914 113 606
Pevná linka: 053/4491211
Mail: dana.hojnosova@gmail.com


Úradné hodiny:

Štvrtok: 7.00 – 16.00
Piatok: 7.00 – 14.00

Aké podnety od občanov rieši kontrolórka

  • kontrola vybavovania sťažností
  • kontrola vybavovania petícií
  • kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov

Kompetencie


Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce. Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí.

Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti podľa zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite. Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Kontrolnej činnosti podlieha:

  • obecný úrad,
  • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
  • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu10) v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami. Kontrolná činnosť sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje obec v správnom konaní podľa § 27 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Dokumenty

Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2014

2016-07-27-163422-2014-01-16-150414-Kontrolorka_obce_plan_K___na_I._polrok_2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 96,75 kB
Vložené: 2. 8. 2021

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019

2018-10-04-140745-n__vrh_pl__nu_K___1_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 223,19 kB
Vložené: 2. 8. 2021

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018

2018-10-02-134506-N__vrh_pl__nu_K___2018_II.polrok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 195,19 kB
Vložené: 2. 8. 2021

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018

2017-11-29-180018-N__vrh_pl__nu_K___na_l_polrok_2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 206,63 kB
Vložené: 2. 8. 2021

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II.polrok 2017

2017-05-18-142434-N__vrh_pl__nu_kontrolnej___innosti_na_II.polrok_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 207,57 kB
Vložené: 2. 8. 2021

Stanovisko kontrolórky obce k rozpočtu 2015 - 2017

2016-07-27-163411-2014-12-04-095024-Stanovisko_kontrolorky_obce_k_rozpoctu_2015_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 185,24 kB
Vložené: 2. 8. 2021

Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2015

2016-07-27-163345-2015-01-16-134800-Pl__n_K___na_I.polrok_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 130,79 kB
Vložené: 2. 8. 2021

Plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 2015

2016-07-27-163331-2015-11-11-163206-Pl__n_kontrolnej___innosti_na_II._polrok_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 174,71 kB
Vložené: 2. 8. 2021

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016

2016-07-27-163321-2015-11-28-170454-N__VRH_PL__NU_KONTROLNEJ___INNOSTI_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 134,49 kB
Vložené: 2. 8. 2021

kbStanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2016 - 2018

2016-07-27-163310-2015-12-10-172327-Stanovisko_kontrolorky_ROZPOCET_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 359,87 kB
Vložené: 2. 8. 2021

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2016

2016-07-27-163255-2016-05-26-082003-N__vrh_pl__nu_kontrolnej___innosti_na_2.polrok_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 133,29 kB
Vložené: 2. 8. 2021

Samospráva

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

MAS

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Sociálne siete

Mikroregión Slovenský raj

logo

V srdci krásnej prírody


Spišské Tomášovce

Spišské Tomášovce

Stredne veľká obec, Spišské Tomášovce, už stáročia vyprevádza turistov na majestátny Tomášovský výhľad, do hučiacich prúdov prielomu Hornádu, na autokemping Tatran, do známeho turistického centra Čingov, teda do našej pýchy Národného parku Slovenský raj. Toto krásne územie ponúka rôznorodé pešie a cykloturistické trasy, z ktorých výšin môžete pozorovať neďaleké štíty Vysokých Tatier