Menu
ObecSpišské Tomášovce
Spišské Tomášovce

Aktuálne miesto, kde môžete sypať zem (nie odpad) :

Za TU Hornád - vstup od TJ, ul. Slovenského raja

Národný park Slovenský raj

Slovensky raj

Základná faktografia

Čingov – významné stredisko cestovného ruchu v Slovenskom raji. Nachádza sa v kotlinovitom rozšírení údolia rieky Hornád v miestach, kde sa doň vlieva Tomášovský potok. Stredisko je obkolesené vrcholmi Čingovej (665 m n.m.) z juhu, Hradiska (561 m n.m.) zo severu a severovýchodným výbežkom Ludmanky (572 m n.m.).

Slovensky raj

V stredisku pri centrálnej orientácii je nadmorská výška 494 m n.m. Čingov sa nachádza v katastrálnom území obcí Smižany a Spišské Tomášovce v severnej časti Národného parku Slovenský raj (III. pásmo ochrany prírody). Stredisko je vybavené komplexnými ubytovacími a stravovacími službami umožňujúcimi vykonávať aktivity v prírode v priebehu celého roka.

Slovensky raj

Už niekoľko sezón je na vstupe do Čingova Informačné centrum, ktoré od 1. mája 2012 otvorilo nové priestory s kaviarňou TREK CAFÉ.

Slovensky raj

Za informačným strediskom sa nachádza Salaš Čingov, ktorý bol otvorený 29. mája 1965. Čingov je od roku 1956 sídlom Náčelníctva Horskej služby Slovenský raj a od roku 1993 oblastným pracoviskom Horskej záchrannej služby (nepretržitá prevádzka). Príbeh zo začiatkov záchranárov v Slovenskom raji si môžete prečítať tu.

HZS

Prístup do strediska je možný zo železničných zastávok Smižany a Spišské Tomášovce, automobilom z diaľničného uzla Spišský Štvrtok, alebo zo Sp. Novej Vsi.

Slovensky raj

Výhodná poloha lokality bola zrejme príčinou, že územie Čingova bolo osídlené koncom 7. a začiatkom 8.storočia našimi predkami Slovanmi. Svedčia o tom významné archeologické nálezy, ktoré sa našli pri výstavbe športovísk pri dnešnom hoteli Flóra.  Nájdená bola keramika a hrob bojovníka z tohto obdobia ale aj fajansové koráliky.

Slovensky raj

Terasovitý tvar terénu je možné považovať za umelé zemné práce na úprave terénu bývalého hradiska z predveľkomoravského obdobia. O Hradisku si prečítaj viac tu. Osídlenie bolo zničené nájazdmi , ale život v lokalite neprestal. Už v roku 1274 sa tieto miesta spomínajú ako centrum najstaršej Spišskej župy.

Matúš Pajdušák - kňaz a historik (1871-1950) vo svojom spise –„Smižany-Iliašovce z roku 1925 uvádza, že názov Čingov má pôvod v mene maďarského kopijníka, ktorý vlastnil územie Čingova. Ten pomenoval tieto lokality-  Csengo“- čítať Čengo“ – slovensky cengáč. Edmond Nemček zase v turistickom sprievodcovi Slovenský raj zdôvodňuje pôvod názvu tak isto z maďarčiny. Vysvetľuje, že ide o zvonivý zvuk prameňa vytekajúceho zo skaly pod v súčasnej dobe predpokladaným miestom kláštora rádu klarisiek na terasovitej vyvýšenine nad prameňom.

Slovensky raj

Betlehém bol postavený niekedy v 60-ich rokoch. Investorom boli Komunálne služby Spišská Nová Ves. Pôvodne to mala byť požičovňa športových potrieb a predajňa suvenírov. Potom to bola autobusová čakáreň a nakoniec bufet. Staršie ročníky si spomenú, že sa tu predávala aj zmrzlina.

Slovensky raj

Oproti Bufetu Čingov sa nachádza Penzión Lesnica.
Predtým to bola predajňa Jednoty, postavená niekedy v 70-ich rokoch. Na prízemí bola predajňa, na tú dobu veľmi dobre zásobovaná. Poschodie nad predajňou využívala Jednota ako rekreačný objekt. Vedenie Jednoty už vtedy malo vynikajúci vzťah k cestovnému ruchu. Prvou vedúcou bola pani Kováčová. Na hornom parkovisku sa nachádzajú aj informačné tabule, verejné toalety a predajný stánok, ktorý však v tejto sezóne ostane zatvorený.

Slovensky raj

M-ko postavila v roku 1975 Okresná správa CR SNV. Teraz je to prvá chata vľavo pri ceste na dolné parkovisko, zakrývajú vysadené ihličnany. Polovica budovy bola postavená ako čakáreň. Druhá časť slúžila ako informačná kancelária. Predávali sa tu aj suveníry. Táto budova vyhorela v zime 1978-79. Pôvodca požiaru nebol zistený. Do začiatku sezóny sa podarilo budovu postaviť nanovo. V roku 1993 prešlo táto budova do vlastníctva Okresného úradu.
Čingov bol a je aj miestom významných športových podujatí. Tradične na jeseň sa na Džurkovci koná jesenný terénny Beh Slovenským rajom. Uskutočnilo sa tu niekoľko ročníkov medzinárodného turnaja vo volejbale žien, niekoľko ročníkov behu na lyžiach na 30 km o Pohár kpt. Jána Nálepku, ako aj Majstrovstvá ČSSR v behu na lyžiach nevidiacich športovcov, tak isto v areáli Džurkovca. Čingov je pravidelne začiatočným miestom jednej z najstarších zimných turistických akcií – „Zimného prechodu tiesňavami Slovenského raja“, ktorej prvý ročník sa uskutočnil v roku 1960.

Slovensky raj

Hotel Flóra kedysi a dnes. Slávnostne otvorený bol v piatok 28. mája 1970. Po niekoľkých rokoch bol rozšírený o krytú plaváreň. Klikni na obrázok a dostaneš sa na stránku hotela. Klikni tu a prečítaj si históriu hotela.
Za prvý objekt, ktorý mal niečo spoločné s turistikou v tejto časti Slovenského raja je možné považovať útulňu na Tomašovskom výhľade, ktorú dal na svojom pozemku postaviť veľkostatkár a funkcionár vo vtedajšom turistickom hnutí Gustáv Bartsch (1856 – 1910)  z Hadušoviec (dnes časť Spišských Tomášoviec, kde sa nachádza aj ulica nesúca jeho meno).
Čingov, aj keď bol východiskom na objavné túry do Slovenského raja koncom 19. a začiatkom 20.storočia, nadobudol charakter strediska rekreácie a turistiky začiatkom 30-ich rokov minulého storočia. Z majetku rodiny Csáky boli pridelené pozemky na „smižianskej“ strane novoveskej župe Sokola. Okolo táboriska, ktoré bolo jadrom strediska boli vybudované súkromné chaty a reštaurácia Ihla. Tá bola postavená zrejme vtedajším Sokolom v období 1936- 1940, pretože za Slovenského štátu už stála. Po fronte to prešlo to do majetku Reštaurácií Spišská Nová Ves. Zaujímavosťou je, že vo vnútri objektu reštaurácie, na jej južnej stene bol inštalovaný oltár, pri ktorom začiatkom 40-ich rokov v nedele a vo sviatky boli konané bohoslužby. V tom období ubytovanie bolo možné v dvoch objektoch „Lýda“ a „Hana“ s celkovou kapacitou 24 lôžok, z ktorých však časť zaberal personál reštaurácie. Ubytovacie služby boli však v prevádzke iba v letnom období. Pamätníci spomínajú, že počas druhej svetovej vojny, boli na smižanskej strane zhromaždení utekajúci obyvatelia Smižian a Spišských Tomášoviec a na tomášovskej strane Čingova ich už čakali Nemci. Na lúke pred reštauráciou Ihla bol do mierneho kopca vybudovaný lyžiarsky vlek typu VL-100. Prevádzku zabezpečovali brigádnicky členovia TJ, elektrická energia bola čerpaná z reštaurácie. Približne po troch rokoch prevádzky, asi v roku 1963, bol vlek demontovaný a premiestnený na Kláštorisko, kde bol namontovaný na svah za stanicou Horskej služby.
Intenzívna výstavba súkromných chát a penziónov začala začiatkom 50-ich rokov najmä na „tomašovskej“ strane Hornádu.

Slovensky raj

Na lúke pred „jaskyňami“ v období letnej sezóny stávala stanová základňa TJ-Tatran Spišská Nová Ves, ktorá poskytovala ubytovanie v dvojmiestnych stanoch s drevenou podsadou pre približne 60 osôb. V tom období to boli jediné ubytovacie služby pre verejnosť. Stanová základňa bola v prevádzke od roku 1955.
Čingov v 60-tich až 80-tich rokov zaznamenal najväčší rozvoj. Na hornom parkovisku bola okrem iného aj predajňa kníh a suvenírov, PNS stánok, na dolnom parkovisku bol karavan, ktorý fungoval ako bufet.

Slovensky raj

Tomášovský výhľad

Tomášovský výhľad

Tomášovský výhľad sa týči na juhozápadných svahoch Ľudmanky. Pohľady môžete smerovať na Vysoké Tatry, Prielomom Hornádu, ústie Bieleho potoka a Čertovu sihoť. Tomášovský výhľad sa nachádza vo výške 650 metrov nad morom. V jeho okolí sa nachádza Ihla a Kazateľnica.
Albert Brnčal (2.3.1919 Spišské Tomášovce – 1.8.1950 Bratislava) spolu s Alexandrom Hubom, ktorého volali jednoducho Alo, a s Ervínom Leschinským zdolávajú 8. októbra 1938 ako prví skalu Tomášovského výhľadu. Prečítajte si aj príbeh s názvom Signál z Tomášovského výhľadu.

Slovensky raj

Džurkovec

Názov lokality Džurkovec odvádza František Javorský –archeológ, ktorý sa venoval výskumu v oblasti Smižian, Čingova a Spišských Tomášoviec (1934-2000), od Juraja, jedného z potomkov vlastníkov pozemkov v katastri Spišských Tomášoviec.

Slovensky raj

Iná verzia pôvodu názvu je od krasových závrtov v tejto lokalite, ktoré v nárečí obyvatelia nazývali „džurami“ – dierami. Táto verzia sa zdá byť logickejšia. O závrte Džurkovec existuje aj legenda o prepadnutej krčme. V kameňolome sa nachádza Tomášovská jaskyňa (viac čítaj v časopise Aragonit, od strany 38).

Slovensky raj

Kameňolom na Džurkovci je známa paleontologická lokalita, našli tu aj skamenelinu zuba žraloka. V priepasti s názvom Studňa zase našli mužskú lebku.

Slovensky raj

V niekoľkých vydaniach turistických máp bola potom táto lokalita nazývaná – Jurkovec, Dierkovec, Ďurkovec. Džurkovec sa koncom 14. storočia spomína ako kopijnícka osada tzv. “Malej župy“. Je známe, že v roku 1578 lokalitu Džurkovca obýval istý Ludman. V roku 1653 sa spomína obývanie lokality rodinami Budaházyho, Dianišku a Szegedyho. V ďalších rokoch sú v starých spisoch skôr uvádzané majetkové spory o priestor strediska Čingov, ktoré v podstate pretrvávajú aj v dnešnej dobe.
Začiatkom 60-ich rokov TJ-Tatran začal s výstavbou zariadení v lokalite Čingov-Džurkovec. V roku 1965 bola daná do prevádzky ubytovňa Tatran. Potom v roku 1967 pribudlo 8 zrubových chát typu DA-20 a 15 chatiek typu Junior. V rokoch 1965 – 1975 postupne bolo daných do prevádzky 11 zrubových chát typu Alpina.

Slovensky raj

V roku 1976 sa začalo s výstavbou ubytovne a reštaurácie Poniklec. Stredisko malo vlastný zdroj pitnej vody a samostatnú kanalizáciu s čističkou odpadových vôd realizovanou v rokoch 1988-1990.

Slovensky raj

Celý komplex chatovej osady na Čingove-Džurkovci bol realizovaný brigádnicky členmi TJ. Zdrojom financovania boli prevažne prostriedky Vládneho výboru CR.

Slovensky raj

V roku 2010 sa sezóna v stredisku Tatran-Džurkovec neotvorila, odvtedy areál odvtedy postupne chátra. Pribudol však pokus o výstavbu luxusného bývania, zatiaľ sú rozostavané dve chaty typu Alpína.

Slovensky raj

V roku 1976 bol v intraviláne chatovej osady postavený lyžiarsky Vlek typu Tatrapoma, predlžený v roku 1982.V roku 1981 bola pri vleku postavená chatka slúžiaca ako bufet. V roku 1991 od bývalej Okresnej správy cestovného ruchu bol delimitovaný detský lyžiarsky vlek a snežný skúter typu Buran.

Slovensky raj

Na Džurkovci boli v prevádzke tri vleky. Veľký s dĺžkou 70 metrov, ktorý mal prepravnú kapacitu 700 osôb za hodinu. Stredný s dĺžkou 40 metrov, ktorý mal kapacitu 400 osôb za hodinu a detský s dĺžkou 30 metrov, ktorý mal kapacitu 300 osôb za hodinu.
V roku 2007 (22.9.2007) i v roku 2008 (4.-6. 7.2008) sa na Tatrane konala súťaž v ryžovaní zlata Spišská karbidka.

Slovensky raj

S ľútosťou je však potrebné konštatovať, že celý komplex je dnes v dezolátnom stave. Jednotlivé chatky, na ktorých nebola vykonávaná údržba sa rozpredávajú, veľký lyžiarsky  vlek bol v máji 2013 demontovaný. Staré časy pripomína už len chátrajúci detský vlek. Takýmto spôsobom v podstate zaniklo jedno z najlepších stredísk cestovného ruchu v Slovenskom raji.

Klauzy

Slovensky raj
Rieka Hornád pretekajúca strediskom Čingov, rozdeľujúca ho na „smižiansku“ a „tomašovskú“ stranu, v minulosti slúžila na splavovanie drevnej hmoty vyťaženej na svahoch nad Bielym potokom a Hornádom

Slovensky raj

Vodu na splav zachytávala nádrž na hornom toku Bieleho potoka. Po jej otvorení sa drevo splavovalo až pred Smižany, kde bolo z toku Hornádu usmerňované mlynským náhonom až do Smižian na pílu.

Slovensky rajText pripravil Ing. Karol Hric, doplnil ho Martin Gonda. Použité fotografie: Andrej Hric, Karol Hric, Martin Gonda, Ján Knuteľ, internetové zdroje.

Slovensky rajČingov okolo roku 1970. Zdroj: regionoviny.sk

Slovensky raj

Čingov okolo roku 1970. Zdroj: regionoviny.sk

Užitočné linky


Iné linky

Spoznať RAJ na zemi Vám určite odporúčame!

Slovensky raj

Slovenský raj

Slovenský raj, ty rodný kraj milený,
najkrajší si pod Tatrami – nádherný.
Očaruješ svojou krásou každého,
ako víla čiernooká milého.

Bystrý jarček z Kyseľa von vyteká.
Pozdrav nesie z tmavých dolín do sveta.
Povykrúca každú skalu v potoku,
ako milý v tanci milú pri boku.

Spieva jarček pieseň cestou v doline
a stratí sa ďaleko z hôr v rovine.
Len prúd biely hoc i v rieku sa vlieva
čistý tečie, jak spod skaly vyviera.

Tam spod brala, kde vodopády hučia,
kde skaliská v Sokole z roklín trčia,
tam je môj kraj Slovenský raj milený,
v srdci mojom ten najkrajší – nádherný.

Ľudo Tréger
Publikované: Spišské Hlasy, číslo 39, rok 1961.

 

Život v obci

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

MAS

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Sociálne siete

Mikroregión Slovenský raj

logo

V srdci krásnej prírody


Spišské Tomášovce

Spišské Tomášovce

Stredne veľká obec, Spišské Tomášovce, už stáročia vyprevádza turistov na majestátny Tomášovský výhľad, do hučiacich prúdov prielomu Hornádu, na autokemping Tatran, do známeho turistického centra Čingov, teda do našej pýchy Národného parku Slovenský raj. Toto krásne územie ponúka rôznorodé pešie a cykloturistické trasy, z ktorých výšin môžete pozorovať neďaleké štíty Vysokých Tatier