Menu
ObecSpišské Tomášovce
Spišské Tomášovce

História výsledkov obecných volieb od roku 1990

Miestne voľby 23. a 24. 11. 1990

V tomto článku si pripomenieme výsledky volieb starostu obce a poslancov obce od roku 1990. Prvým starostom zvoleným v slobodných voľbách bol František Vernarský, svoj hlas mu vtedy odovzdalo 478 voličov. Vo voľbách v rokoch 1994, 1998, 2002, 2006 a 2010 vyhrala súčasná starostka. V období 1990 – 20

Kto má najviac vyhráva

Obecné voľby sú vždy väčšinové, takže za starostu je zvolený ten kandidát, ktorý má najviac hlasov. Za poslancov sú zvolení prví deviati kandidáti, ktorí získajú najväčší počet hlasov. Zákon uznáva akúkoľvek účasť občanov, teda ak by prišlo voliť len 20 ľudí, výsledky sú platné.

V zozname voličov bolo zapísaných 788 voličov. K volebným urnám prišlo 606 voličov, účasť bola teda 76,9 %. Platných hlasov pre voľby starostu bolo 559, platných hlasov pre voľby zastupiteľstva bolo 566. Volilo sa 12 poslancov.
Na post starostu obce kandidovali Ing. Filip Karabín a František Vernarský. Voľby vyhral František Vernarský s počtom hlasov 478. Ing. Filip Karabín získal 81 hlasov.
Za poslancov kandidovalo 24 kandidátov, 12 za KDH, 9 za VPN a traja za ROI. Poslancami sa stali títo dvanásti kandidáti:

1. Brandobur Ján (VPN, 451)
2. Zajacová Zuzana (VPN, 422)
3. Kacvinská Terézia (KDH, 377)
4. Ing. Semanenková Emília (KDH, 322)
5. Urban Bohuš (KDH, 298)
6. Kašniarová Gabriela (VPN, 293)
7. Hojnošová Mária (KDH, 293)
8. Bartoš Michal (VPN, 280)
9. Skladan Pavol (VPN, 256)
10. Chovan Teobald (KDH, 246)
11. Bendík Michal (KDH, 245)
12. Bartoš Ľudovít (VPN, 243) 

Miestne voľby 18. a 19. 11. 1994

V zozname voličov bolo zapísaných 882 voličov, účasť bola na úrovni 63,61%. Volilo sa 12 poslancov, na post starostu obce kandidovali dvaja občania.
Voľby starostu vyhrala Zuzana Nebusová, ktorá kandidovala za KDH a získala 343 hlasov. František Vernarský, ktorý kandidoval za HZDS získal 183 hlasov.
Za poslancov kandidovalo 23 občanov, najviac bolo kandidátov za KDH a HZDS. Poslancami sa stali títo dvanásti kandidáti:

1. Ing. Kormančík Viktor (KDH, 340)
2. Špic Peter (KDH, 331)
3. Britaňák Michal (KDH, 313)
4. Bohuš Urban (KDH, 313)
5. Ing. Semanenková Emília (KDH, 260)
6. Bartošová Božena (KDH, 210)
7. Bartoš Ľudovít (HZDS, 208)
8. Bajtoš Jozef (HZDS, 203)
9. Hojnošová Mária (KDH, 201)
10. Paľuchová Mária (KDH, 199)
11. Cehuľa Jozef (HZDS, 197)
12. Bartoš Jozef (KDH, 192)

Miestne voľby 18. a 19. 12. 1998

V zozname voličov bolo zapísaných 944 voličov, účasť na voľbách bola 74,89%. Volilo sa 12 poslancov, na post starostu kandidovala len jedna kandidátka.
Vo voľbách starostu obce získala Zuzna Nebusová 620 hlasov, kandidovala ako nezávislá kandidátka.
Za poslancov kandidovalo 28 občanov. Poslancami sa stali títo dvanásti kandidáti:

1. Brandobur Ján (KDH, 292)
2. Britaňák Michal (KDH, 274)
3. Ing. Kormančík Viktor (KDH, 261)
4. Ing. Semanenková Emília (KDH, 220)
5. Mgr. Bendíková Miluše (SDĽ, 211)
6. Sekelská Justína (DÚ, 211)
7. Bajtoš Jozef (DÚ, 177)
8. Bohuš Urban (KDH, 169)
9. Tripšanský František (DÚ, 168)
10. Hojnošová Dana (KDH, 161)
11. Hojnoš Martin (DÚ, 153)
12. Mgr. Skladan Pavol (DÚ, 153)

Miestne voľby 6. a 7. 12. 2002

V zozname voličov bolo zapísaných 1 030 voličov, účasť na voľbách bola 53,11%. Volilo sa deväť poslancov, na post starostu obce kandidovala len jedna kandidátka.
Vo voľbách starostu obce získala Zuzana Nebusová 484 hlasov, kandidovala ako nezávislá kandidátka.
Za poslancov kandidovalo 39 občanov. Poslancami sa stali títo deviati kandidáti:

1. Mgr. Zajac Roman (Nezávislý kandidát, 241)
2. Bradobur Ján (SDKÚ, 238)
3. Melega Cyril (SDKÚ, 183)
4. Britaňák Michal (SDKÚ, 175)
5. Bendík Peter (SMER, 129)
6. Bajtoš Marek (Nezávislý kandidát, 127)
7. Bartošová Božena (KDH, 127)
8. Valenčík Jozef (SMER, 114)
9. Bajtoš Jozef (SDKÚ, 113)

Miestne voľby 2. 12. 2006

V zozname voličov bolo zapísaných 1 111 voličov, účasť na voľbách bola 56,70%. Volilo sa deväť poslancov, pričom kandidovalo 24 občanov, na starostu obce kandidovali štyria kandidáti.
Starostkou obce sa stal Zuzana Nebusová (SNS), ktorá získala 459 hlasov, druhý skončil Peter Bendík (SMER, ĽS-HZDS) 72 hlasov, tretí bol Jozef Bajtoš (Nezávislý) 46 hlasov, na štvrtom mieste skončila Dana Hojnošová (ANO) 31 hlasov. Poslancami sa stali títo deviati kandidáti:

1. Zuzana Nebusová (SNS, 307)
2. Mária Knutľová (Neka, 193)
3. Ľudoví Pecha (ZRS, 182)
4. Marek Bajtoš (Neka, 173)
5. Božena Bartošová (KDH, 173)
6. Cyril Melega (KDH, 169)
7. Peter Kačmarik (SMER, ĽS-HZDS, 168)
8. Peter Bendík (SMER, ĽS-HZDS, 161)
9. Jozef Valenčík (SNS, 155)

Hneď po voľbách sa Zuzana Nebusová sa vzala poslaneckého mandátu, Mária Knutľová sa vzdala poslaneckého mandátu. Náhradník Jozef Valenčík starší prepustil svoje poradie ďalšiemu v poradí. Poslancami sa tak stali:
Ján Bendík (KDH, 153)
Štefan Valluš (SMER, ĽS-HZDS, 136)
Petrovi Kačmarikovi bol v roku 2009 odobraný mandát. Na jeho miesto nastúpil náhradník:
Erich Tripšanský (SNS, 119) 

Miestne voľby 27.11.2010

V zozname voličov bolo zapísaných 1 214 voličov. Vydaných bolo 617 obálok, účať voličov tak bola 50,82%. Volilo sa 9 poslancov, pričom kandidovalo 21 kandidátov. Na post starostu kandidovali traja.

Voľby starostu: Zvolená bola Mgr. Zuzana Nebusová (nezávislá), ktorá získala 498 platných hlasov. Marek Bajtoš (nezávislý) získal 80 hlasov, Dušan Merčák (SMER-SD) mal 29 hlasov.

Poslancami sa stali títo deviati kandidáti:

1. Roman Zajac Nezávislý kandidát (302)
2. Cyril Melega SDKÚ-DS (282)
3. Lucia Andrašiková SDKÚ- DS (239)
4. Erich Tripšanský SNS, ĽS-HZDS (176)
5. Jozef Valenčík SNS, ĽS-HZDS (174)
6. Andrej Sedlák SaS (169)
7. Jozef Michna KDH (164)
8. Róbert Dzurenda SDKÚ-DS (163)
9. Marián Bartoš KDH (161)
(v máji sa vzdal mandátu poslanec Mgr. Andrej Sedlák, na uvoľnené miesto nastúpila Mária Kasanická).

Náhradníci za poslancov:
1. Mária Kasanická KDH 159
2. Stanislav Hojnoš SMER 149
3. Ján Andrašik Nezávislý kandidát 141
4. Štefan Skokan SNS, ĽS-HZDS 139
5. Ján Bendík KDH 138
6. Michal Britaňák SDKÚ-DS 136
7. Štefan Pecha SRK 133
8. Kamil Knuteľ Nezávislý kandidát 124
9. Ladislav Beskyd Nezávislý kandidát 123
10. Marek Bajtoš SMER 122
11. Rudolf Pecha SRK 119
12. Leona Bartošová KDH 118
13. Miluše Bendíková SMER 113
14. Marcela Gabčová Nezávislý kandidát 109
15. Radovan Frankovič KDH 103
16. Tomáš Staššik SMER 99
17. Dušan Merčák SMER 93
18. Štefan Lesňák SNS, ĽS-HZDS 89
19. Dezider Pecha SMER 87
20. Walter Omasta SMER 63
21. Marcel Bobko SMER 54

Miestne voľby 15.11.2014

V zozname bolo zapísaných 1 359 voličov. K voľbám prišlo 693 voličov, čo bolo 50,99%.
Voľby starostu obce vyhrala Zuzana Nebusová, Mgr., 47r., nezávislá kandidátka (539 hlasov). Ostatní štyria kandidáti skončili v tomto poradí: Peter Orlovský, Mgr., 51r., SMER-SD (55 hlasov), Slavomír Pecha, 25r., Právo a spravodlivosť (43 hlasov), Erich Tripšanský, 40r., SNS (24 hlasov), Marcela Gabčová, 44r., RIS (6 hlasov).

ZVOLENÍ POSLANCI

Ján Povec, Bc., 41r., ŽSR-kontrolór, Poľná ulica, nezávislý kandidát (281 hlasov)
Peter Špic, 59r., elektrotechnik, Juraja Sklenára, KDH (254 hlasov)
Roman Zajac, JUDr., 40r., advokát, Juraja Sklenára, Sieť (234 hlasov)
Jozef Valenčík, 43r., vodič, Kostolná ulica, SNS (226 hlasov)
Cyril Melega, 50r., SZČO, Juraja Sklenára, KDH (222 hlasov)
Pavol Skladan, 57r., učiteľ, Hrabušická ulica, SNS (190 hlasov)
Samuel Bendík, 25r., študent, Juraja Sklenára, OKS (168 hlasov)
Štefan Skokan, 27r., rušňovodič, Smižianska ulica, nezávislý kandidát (163 hlasov)
Marek Bajtoš, 40r., SZČO, Smižianska ulica, SNS (159 hlasov)

NÁHRADNÍCI

Marián Bartoš, 40r., hasič, Tatranská ulica, KDH (158)
Mária Kasanická, 39r., čašníčka, Smižianska ulica, Právo a spravodlivosť (151)
Ladislav Beskyd, 42r., živnostník, Krátka ulica, SNS (139)
Ondrej Urban, Mgr., 49r., špeciálny pedagóg, Kostolná ulica, nezávislý kandidát (134)
Lucia Janíková, Mgr., 35r., rodičovská dovolenka, Barbušová ulica, Právo a spravodlivosť (133)
Zuzana Bendíková, 21r., študentka, Juraja Sklenára, nezávislá kandidátka (126)
Rudolf Pecha, 34r., zvárač, Dubová ulica, Právo a spravodlivosť (124)
Slavomír Pecha, 25r., elektrotechnik, Dubová ulica, Právo a spravodlivosť (122)
Peter Orlovský, Mgr., 51r., samostatný technický zamestnanec, Hrabušická ulica, SMER-SD (114)
Dezider Pecha, 40r., robotník, Brezová ulica, RIS (112)
Peter Strojný, 43r., zástupca vedúceho predajne, Poľná ulica, SNS (105)
Ľuboslav Korba, 48r., elektrikár, Zvonárska ulica, SMER-SD (100)
Zdenek Pecha, 38r., robotník, Topoľová ulica, RIS (100)
Ľuboš Bartoš, 37r., údržbár, Kostolná ulica, KDH (90)
Jozef Gábor, 27r., stavbár, Brezová ulica, Právo a spravodlivosť (89)
Štefan Povec, Ing., 57r., banský inžinier-nezamestnaný, Slovenského raja, nezávislý kandidát (89)
Erich Tripšanský, 40r., vodič, Nová ulica, SNS (87)
Marcela Gabčová, 44r., dobrovoľník, Smreková ulica, RIS (71)
Marcel Bobko, 24r., prevádzkar, Juraja Sklenára, SMER-SD (68)
Irena Pechová, 53r., robotníčka, Smreková ulica, RIS (67)

Miestne voľby 10.11.2018

Zapísaných voličov bola 1495. Voliť prišlo 789 voličov, t.j. 52,7%.

STAROSTA

1. Mgr. Zuzana Nebusová, NEKA, 338 hlasov

2. PhDr. Martin Gonda, NEKA, 300 hlasov

3. Slavomír Pecha, STaS, 72 hlasov

4. Ing. Jozef Bartoš, KDH, 58 hlasov

ZVOLENÍ POSLANCI

1. Ing. Marcel Hric, KDH, 417 hlasov

2. Vladimír Janík, NEKA, 374 hlasov

3. Štefan Skokan, NEKA, 356 hlasov

4. Marián Bartoš, KDH, 308 hlasov

5. Ing. Jozef Bartoš, KDH, 255 hlasov

6. Mária Kasanická, NEKA, 254 hlasov

7. Ing. Samuel Bendík, OKS, 251 hlasov

8. Ladislav Beskyd, NEKA, 239 hlasov

9. Mgr. Zuzana Bendíková, OKS, 235 hlasov

NÁHRADNÍCI

1. Cyril Melega, KDH, 224 hlasov

2. Ing. Marián Smorada, KDH, 214 hlasov

3. Marek Bajtoš, SNS, 203 hlasov

4. Matej Vikiszály, KDH, 203 hlasov

5. Mária Lacušová, NEKA, 195 hlasov

6. Erich Tripšanský, SNS, 192 hlasov

7. Rudolf Pecha, STaS, 174 hlasov

8. Dezider Pecha, STaS, 156 hlasov

9. Slavomír Pecha, STaS, 153 hlasov

10. Štefan Pecha, STaS, 145 hlasov

11. Milan Pecha, STaS, 142 hlasov

12. Jozef Pecha, STaS, 139 hlasov

13. Miroslav Pecha, STaS 133 hlasov

14. Matúš Garčár, NEKA, 131 hlasov

15. Stanislav Gabčo, STaS, 110 hlasov

16. Jozef Gábor, STaS, 104 hlasov

Dátum vloženia: 22. 8. 2016 15:52
Dátum poslednej aktualizácie: 2. 8. 2021 15:54
Autor: admin prevod

Život v obci

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

MAS

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Sociálne siete

Mikroregión Slovenský raj

logo

V srdci krásnej prírody


Spišské Tomášovce

Spišské Tomášovce

Stredne veľká obec, Spišské Tomášovce, už stáročia vyprevádza turistov na majestátny Tomášovský výhľad, do hučiacich prúdov prielomu Hornádu, na autokemping Tatran, do známeho turistického centra Čingov, teda do našej pýchy Národného parku Slovenský raj. Toto krásne územie ponúka rôznorodé pešie a cykloturistické trasy, z ktorých výšin môžete pozorovať neďaleké štíty Vysokých Tatier