Menu
ObecSpišské Tomášovce
Spišské Tomášovce

Aktuálne miesto, kde môžete sypať zem (nie odpad) :

Za TU Hornád - vstup od TJ, ul. Slovenského raja

VZN

Miestne dane, poplatky

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Spišské Tomášovce č. 5/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č.5-2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 603,21 kB
Vložené: 2. 1. 2024

VZN č. 6 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj

VZN č. 6-2021 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 295,76 kB
Vložené: 3. 1. 2022

VZN č.5/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 5-2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpad... (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 877,69 kB
Vložené: 3. 1. 2022

VZN č.9/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

2018-02-21-201641-VZN_c_9_2017_elektronick___komunik__cia_obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 120,35 kB
Vložené: 5. 8. 2021

Cintorín

VZN č. 3/2020 o správe cintorína

VZN č.3-2020 cintorín so zmenou prílohy č.1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 325,06 kB
Vložené: 14. 3. 2023

Pitná voda

VZN_pitna_voda 7_2017

2017-08-18-092426-VZN_pitna_voda_7_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 296,35 kB
Vložené: 5. 8. 2021

Kanalizácia, odpadové vody, komunálny odpad

VZN č. 4/2017 o podmienkach pripojenia nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu

2017-03-17-122303-VZN_c_4_2017_verejna_kanalizacia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 376,79 kB
Vložené: 5. 8. 2021

VZN č.4/2020 O nakladaní s komunálnym odpadom

2021-01-11-081941-VZN___._42020_o_nakladan___s_komun__lnym_odpadom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 598,54 kB
Vložené: 5. 8. 2021

Bývanie

VZN číslo 7/2011 Podmienky prenajímania bytov

2016-11-07-093912-2016-09-05-104431-1325519031_VZN_7-2011_o_stanoveni_podmienok_prenajimania_bytov__1_.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 149 kB
Vložené: 5. 8. 2021

VZN číslo 1/2013 o podmienkach prideľovania a bývania v bytoch nižšieho štandardu

2019-10-31-092636-VZN_12013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 538,36 kB
Vložené: 5. 8. 2021

Zasady správania a bývania nájomné byty a Dodatok č.1

2018-09-14-124148-Zasady__spr__vania_a_b__vania_n__jomn___byty_a_DODATOK.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 424,61 kB
Vložené: 5. 8. 2021

Príloha č 1 k VZN fond opráv

2017-05-02-090451-Pr__loha____1_k_VZN_-_fond_opr__v.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 194,61 kB
Vložené: 5. 8. 2021

VZN Zásady tvorby a čerpania fondu opráv

2017-05-02-090350-VZN-Z__sady-tvorby-a-__erpania-fondu-opr__v.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 246,65 kB
Vložené: 5. 8. 2021

Ulice

VZN číslo 2/2011 o názvoch ulíc

2016-11-07-094126-2016-09-05-110859-2013-07-10-153251-VZN_2_2011_o_schv__len___ul__c.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 237,39 kB
Vložené: 5. 8. 2021

VZN č.4/2021 o určení názvu ulice

2021-05-20-124013-vzn_o_ur__en___n__zvu_ulice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 227,37 kB
Vložené: 5. 8. 2021

Sťažnosti, referendum

VZN číslo 2/2016 o organizácii miestneho referenda

2016-11-07-094237-2016-09-05-111056-2016-05-30-142354-VZN_c2_2016_o_miestnom_referende.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 324,12 kB
Vložené: 5. 8. 2021

VZN 6_2017 o vylepovaní volebných plagátov

2017-08-14-210002-VZN_6_2017_o_vylepovan___volebn__ch_plag__tov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 326,81 kB
Vložené: 5. 8. 2021

Školstvo

VZN č.4/2023 ktorým sa určujú spádové MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Spišské Tomášovce

VZN č. 42023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 212,92 kB
Vložené: 22. 8. 2023

VZN č.2/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, na správu MŠ , na žiaka školských zariadení so sídlom na na území obce Spišské Tomášovce

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, na správu MŠ, na žiaka školskcýh zariadení so sídlom na území obce Spišské Tomášovce záujmovú činnosť detí s trvalým pobytom v Sp. Tomášovciah.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 326,53 kB
Vložené: 11. 4. 2023

VZN č.1/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa

VZN 12022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 661,88 kB
Vložené: 9. 2. 2022

VZN č. 3/2021 ktorým sa určujú spádové MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Spišské Tomášovce

2021-05-03-081320-VZN___._32021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 458,23 kB
Vložené: 5. 8. 2021

VZN č.1/2020 o určení výšky dotácie pre žiakov

2020-04-07-183650-VZN_1_2020_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 363,23 kB
Vložené: 5. 8. 2021

VZN č.7/2019 o určení výšky príspevku za pobyt v materskej škole a príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

2019-11-15-102828-VZN__pr__spevok_M___a___J_72019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 248,81 kB
Vložené: 12. 4. 2022

VZN č.5/2019 o určení výšky príspevku za pobyt v materskej škole a príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

2019-07-10-155449-VZN__pr__spevok_M___a___J.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 240,17 kB
Vložené: 5. 8. 2021

VZN č.1/2019 o určení výšky dotácie pre žiakov

2019-01-28-094408-img05592.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,86 MB
Vložené: 5. 8. 2021

návrh VZN 1/2019 o určení výšky dotácie pre žiakov

2018-12-19-125330-VZN_1_2019-_n__vrh.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 339,55 kB
Vložené: 5. 8. 2021

VZN č.1/2018 o určení výšky dotácie pre žiakov

2018-05-15-221807-VZN__c._1_2018_vyska_dotacia_na_ziakov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 310,62 kB
Vložené: 5. 8. 2021

VZN číslo č. 12/2017 o určení výšky príspevku za pobyt v materskej škole a príspevok pre školskú jedáleň

2017-12-15-145238-VZN_-_pr__spevok_M___a_strava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 376,5 kB
Vložené: 5. 8. 2021

Predaj

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2023, o pravidlách času a predaja v obchode a čase prevádzky služieb na území obce Spišské Tomášovce

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6_2023 o pravidlách času a predaja v obchode a čase prevádzky služieb na území obce Spišské Tomášovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 218,72 kB
Vložené: 2. 1. 2024

Tlačivo - ohlásenie predaja

2016-11-24-112926-Tla__ivo_-_ohl__senie_predaja.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 186,03 kB
Vložené: 5. 8. 2021

Trhový poriadok obce Spišské Tomášovce

2017-07-31-213630-Trhovy_poriadok_obce_Spi__sk___Tom____ovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 415,09 kB
Vložené: 5. 8. 2021

VZN číslo 1/2015 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce

2017-10-06-120507-VZN_1_2015_o_pravidlach_casu_predaja.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 390,1 kB
Vložené: 5. 8. 2021

Chov zvierat

VZN 8/2017 o podmienkach držania a chove psov

2017-09-01-081917-VZN_o_psoch..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 566,04 kB
Vložené: 5. 8. 2021

Dotácie

VZN č.2/2015 Poskytovanie dotácií

2016-11-07-094648-2016-09-05-111722-2015-05-05-142413-VZN_c.2_2015_poskytovanie_dotacii.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 394,33 kB
Vložené: 5. 8. 2021

Prílohy k VZN č.2/2015 Poskytovanie dotácií

2016-11-07-094733-2016-09-05-111757-2015-05-05-142438-Prilohy_k_VZN_c.2_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 441,23 kB
Vložené: 5. 8. 2021

Návrh VZN 2/2019 poskytovanie dotácie

2018-12-19-125406-N__vrh_VZN__poskytovanie__dotacii.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 427,65 kB
Vložené: 5. 8. 2021

VZN č.2/2019 Poskytovanie dotácií

2019-11-20-114121-pr__lohy_k_VZN_o_dot__ciach.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 105,5 kB
Vložené: 5. 8. 2021

prílohy k VZN č. 2/2019

2019-01-28-094314-img05591.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,09 MB
Vložené: 5. 8. 2021

Ovzdušie, Sociálne služby

VZN o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za poskytované sociálne služby

2020-04-07-113709-2016-11-07-094836-2016-09-05-111939-2015-07-10-151820-VZN_3_2015_o_socialnych_sluzbach__3_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 421,67 kB
Vložené: 5. 8. 2021

Iné

VZN 4/2023 KSK

VZN 4_2023 Košického samosprávneho kraja.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 122,89 kB
Vložené: 17. 7. 2023

VZN 3/2023 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel

VZN o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 191,28 kB
Vložené: 11. 4. 2023

VZN č. 6/2019 o verejnom poriadku a o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochranu verejnej zelene v obci Spišské Tomášovce

2019-09-13-095201-VZN___._6__2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 713,69 kB
Vložené: 22. 12. 2021

Zverejňovanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

MAS

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Sociálne siete

Mikroregión Slovenský raj

logo

V srdci krásnej prírody


Spišské Tomášovce

Spišské Tomášovce

Stredne veľká obec, Spišské Tomášovce, už stáročia vyprevádza turistov na majestátny Tomášovský výhľad, do hučiacich prúdov prielomu Hornádu, na autokemping Tatran, do známeho turistického centra Čingov, teda do našej pýchy Národného parku Slovenský raj. Toto krásne územie ponúka rôznorodé pešie a cykloturistické trasy, z ktorých výšin môžete pozorovať neďaleké štíty Vysokých Tatier